חט''ב הראשונים

חט''ב הראשונים הוד השרון

עברנו לאתר חדש - rishonim.tik-tak.net

מידע להורים ולתלמידים

היכנסו אל האתר החדש של חטיבת הראשונים !

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA