יום ש', א’ בניסן תשע”ח
דף הבית חוזרים וטפסים מידע להורים ולתלמידים חדר מורים יצירת קשר.

להלן תקנות בית ספר בטבלה. כמו כן, תוספת לטבלה בהנחיות נוספות.